Cookie en Privacyverklaring

Nurlaila Karim doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nurlaila Karim houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Nurlaila Karim vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u ze aan Nurlaila Karim heeft zijn verstrekt.
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contactformulier – persoonsgegevens

Door het invullen van contactformulieren laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Persoonlijke gegevens (NAW gegevens) die wij gebruiken zijn Naam, Adres, Woonplaats, E-mailadres, Telefoonnummer
Nurlaila Karim gebruikt deze gegevens om de volgende reden:
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • onze service te verbeteren en ons aanbod van muzieklessen en cursussen nog meer op uw wensen af te stemmen.
De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is Nurlaila Karim’s gerechtvaardigd commercieel belang.
U heeft door het invullen van het contactformulier toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
De verwerking is ook noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. NAW gegevens worden 7 dagen op de website bewaard.

Cookies

Nurlaila Karim analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Nurlaila Karim met hulp van externe aanbieders van analysediensten (Google Analytics) bepaalde informatie om te analyseren hoe u en andere bezoekers van Nurlaila Karim website navigeren en om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen. Dit betreft onder andere de geografische locatie van het toestel, het browsertype, de browsertaal, de datum en tijd van uw bezoek, welke pagina’s u hebt bekeken, het IP-adres en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) u hebt geklikt.
Bij uw eerste bezoek aan onze website informeert Nurlaila Karim u over het gebruik van cookies en vraagt u toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bepaalde cookies zijn vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.
De juridische grond voor het verwerken van deze analytische gegevens is ons rechtmatige belang bij het begrijpen van hoe onze klanten met onze producten en website communiceren, zodat we de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze producten en website kunnen verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nurlaila Karim neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze Nurlaila Karim website kan bezocht worden door personen die jonger zijn dan 16 jaar. De persoonlijke gegevens die zij verstrekken worden na 7 dagen niet meer bewaard op deze site. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Nurlaila Karim zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Nurlaila Karim verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het doel waarvoor u ze aan Nurlaila Karim heeft verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Nurlaila Karim kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging in deze privacyverklaring

Nurlaila Karim behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring en raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen persoonsgegevens

Nurlaila Karim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens beheer en bescherming

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met Nurlaila Karim opnemen via e-mail op info@nurlailakarim.nl